تعرفه های سامانه (پنل)

در این قسمت میتوانید کلیه اطلاعات مربوط به پلن ها و تعرفه های سامانه (پنل) پیامک را مشاهده نمایید.

تعرفه های سامانه (پنل)


 • پلن مورد نظر را انتخاب نمایید
 • تعرفه دریافت پیامک
 • تعرفه پیامک
 • شارژ هدیه (پیامک)
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • خط اختصاصی هدیه
 • قابلیت انتخاب خط اختصاصی هدیه
 • قیمت سامانه (تومان)
 • قیمت ها به تومان می باشند
 • برنز
 • تعرفه دریافت پیامک رایگان
 • تعرفه پیامک ۱۳.۵
 • شارژ هدیه (پیامک) ۲۰۰
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • خط اختصاصی هدیه
 • قابلیت انتخاب خط اختصاصی هدیه
 • قیمت سامانه ۲۵،۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
 • نقره
 • تعرفه دریافت پیامک رایگان
 • تعرفه پیامک ۱۳
 • شارژ هدیه (پیامک) ۳۰۰
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • خط اختصاصی هدیه
 • قابلیت انتخاب خط اختصاصی هدیه
 • قیمت سامانه ۵۹,۰۰۰
 • طلا
 • تعرفه دریافت پیامک رایگان
 • تعرفه پیامک ۱۲.۵
 • شارژ هدیه (پیامک) ۵۰۰
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • خط اختصاصی هدیه
 • قابلیت انتخاب خط اختصاصی هدیه
 • قیمت سامانه ۸۹،۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
 • زمرد
 • تعرفه دریافت پیامک رایگان
 • تعرفه پیامک ۱۱.۶
 • شارژ هدیه (پیامک) ۸۰۰
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • خط اختصاصی هدیه
 • قابلیت انتخاب خط اختصاصی هدیه
 • قیمت سامانه ۱۵۹،۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
 • الماس
 • تعرفه دریافت پیامک رایگان
 • تعرفه پیامک ۱۰.۷
 • شارژ هدیه (پیامک) ۱۰۰۰
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • خط اختصاصی هدیه
 • قابلیت انتخاب خط اختصاصی هدیه
 • قیمت سامانه ۲۴۹,۰۰۰
  • ارسال پیامک تکی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال زمانبدی شده
  • ارسال منطقه ای ، کشوری
  • ارسال از روی نقشه (پیامپ)
  • ارسال هدفمند مشاغل
  • ارسال انبوه
  • ارسال از دکل مخابراتی
  • ارسال هوشمند
  • ارسال هوشمند زماندار
  • ارسال نظیر به نظیر
  • ارسال متناظر زماندار
  • پیامک سر رسید
  • نوبت دهی هوشمند
  • منشی هوشمند
  • پیامک اعتباری
  • ارسال پیامک فلش
  • ارسال کارت ویزیت
  • ارسال از موبایل
  • گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
  • دفترچه تلفن پیشرفته
  • تخصیص اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
  • اضافه به لیست خودکار
  • پیامک مناسبت ها
  • نظرسنجی و قرعه کشی
  • کد خوان
  • امتیاز دهی
  • مسابقه پیامکی پیشرفته
  • منشی پیامک
  • منشی هوشمند
  • انتقال پیامک
  • ایمیل پیامک
  • لیست سیاه
  • تحلیلگر و فیلتر پیامک
  • انتقال ترافیک دریافت به URL
  • تولید محتوا - پیامک اسپانسری
  • ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
  • کنترل سامانه از راه دور
  • پشتیبانی آنلاین و تیکت ها
  • راهنمای سامانه
  • درج متون سریع
  • تراکنش های مالی
  • شارژ الکترونیک
  • پیامک بین المللی
  • تنظیمات سامانه
  • سرویس ساز ( آب و هوا ، قیمت ارز و سکه و دلار، قیمت خودرو و...)
  • اتصال سامانه به نرم افزار Outlook
  • خط عمومی ۱۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۲۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۳۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۵۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ثابت (۰۲۱) جهت ارسال انبوه
  • ارسال با نام تجاری
  • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
  • تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰
  • تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰
  • تعرفه پیامک اپراتور ۲۰۰۰
  • تعرفه پیامک اپراتور ۳۰۰۰
  • تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱
  • قیمت سامانه (تومان)
  • قیمت ها به تومان می باشند
  • ارسال پیامک تکی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال زمانبدی شده
  • ارسال از روی نقشه (پیامپ)
  • ارسال هدفمند مشاغل
  • ارسال انبوه
  • ارسال از دکل مخابراتی
  • ارسال هوشمند
  • ارسال هوشمند زماندار
  • ارسال نظیر به نظیر
  • ارسال متناظر زماندار
  • پیامک سر رسید
  • نوبت دهی هوشمند
  • منشی هوشمند
  • پیامک اعتباری
  • ارسال پیامک فلش
  • ارسال کارت ویزیت
  • ارسال از موبایل
  • گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
  • دفترچه تلفن پیشرفته
  • تخصیص اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
  • اضافه به لیست خودکار
  • پیامک مناسبت ها
  • نظرسنجی و قرعه کشی
  • کد خوان
  • امتیاز دهی
  • مسابقه پیامکی پیشرفته
  • منشی پیامک
  • منشی هوشمند
  • انتقال پیامک
  • ایمیل پیامک
  • لیست سیاه
  • تحلیلگر و فیلتر پیامک
  • انتقال ترافیک دریافت به URL
  • تولید محتوا - پیامک اسپانسری
  • ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
  • کنترل سامانه از راه دور
  • پشتیبانی آنلاین و تیکت ها
  • راهنمای سامانه
  • درج متون سریع
  • تراکنش های مالی
  • شارژ الکترونیک
  • پیامک بین المللی
  • تنظیمات سامانه
  • سرویس ساز ( آب و هوا ، قیمت ارز و سکه و دلار، قیمت خودرو و...)
  • اتصال سامانه به نرم افزار Outlook
  • خط عمومی ۱۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۲۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۳۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۵۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ثابت (۰۲۱) جهت ارسال انبوه
  • ارسال با نام تجاری
  • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
  • تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰ ۱۳.۵
  • تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰ ۱۴.۵
  • تعرفه پیامک اپراتور ۲۰۰۰ ۱۵.۹
  • تعرفه پیامک اپراتور ۳۰۰۰ ۱۴.۵
  • تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱ ۱۲.۹
  • قیمت سامانه (تومان) ۲۵،۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
  • ارسال پیامک تکی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال زمانبدی شده
  • ارسال منطقه ای ، کشوری
  • ارسال هدفمند مشاغل
  • ارسال انبوه
  • ارسال از دکل مخابراتی
  • ارسال هوشمند
  • ارسال هوشمند زماندار
  • ارسال نظیر به نظیر
  • ارسال متناظر زماندار
  • پیامک سر رسید
  • نوبت دهی هوشمند
  • منشی هوشمند
  • پیامک اعتباری
  • ارسال پیامک فلش
  • ارسال کارت ویزیت
  • ارسال از موبایل
  • گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
  • دفترچه تلفن پیشرفته
  • تخصیص اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
  • اضافه به لیست خودکار
  • پیامک مناسبت ها
  • نظرسنجی و قرعه کشی
  • کد خوان
  • امتیاز دهی
  • مسابقه پیامکی پیشرفته
  • منشی پیامک
  • منشی هوشمند
  • انتقال پیامک
  • ایمیل پیامک
  • لیست سیاه
  • تحلیلگر و فیلتر پیامک
  • انتقال ترافیک دریافت به URL
  • تولید محتوا - پیامک اسپانسری
  • ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
  • کنترل سامانه از راه دور
  • پشتیبانی آنلاین و تیکت ها
  • راهنمای سامانه
  • درج متون سریع
  • تراکنش های مالی
  • شارژ الکترونیک
  • پیامک بین المللی
  • تنظیمات سامانه
  • سرویس ساز ( آب و هوا ، قیمت ارز و سکه و دلار، قیمت خودرو و...)
  • اتصال سامانه به نرم افزار Outlook
  • خط عمومی ۱۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۲۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۳۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۵۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ثابت (۰۲۱) جهت ارسال انبوه
  • ارسال با نام تجاری
  • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
  • تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰ ۱۳
  • تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰ ۱۴
  • تعرفه پیامک اپراتور ۲۰۰۰ ۱۵.۴
  • تعرفه پیامک اپراتور ۳۰۰۰ ۱۴
  • تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱ ۱۲.۴
  • قیمت سامانه (تومان) ۵۹,۰۰۰
  • ارسال پیامک تکی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال زمانبدی شده
  • ارسال منطقه ای ، کشوری
  • ارسال هدفمند مشاغل
  • ارسال انبوه
  • ارسال از دکل مخابراتی
  • ارسال هوشمند
  • ارسال هوشمند زماندار
  • ارسال نظیر به نظیر
  • ارسال متناظر زماندار
  • پیامک سر رسید
  • نوبت دهی هوشمند
  • منشی هوشمند
  • پیامک اعتباری
  • ارسال پیامک فلش
  • ارسال کارت ویزیت
  • ارسال از موبایل
  • گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
  • دفترچه تلفن پیشرفته
  • تخصیص اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
  • اضافه به لیست خودکار
  • پیامک مناسبت ها
  • نظرسنجی و قرعه کشی
  • کد خوان
  • امتیاز دهی
  • مسابقه پیامکی پیشرفته
  • منشی پیامک
  • منشی هوشمند
  • انتقال پیامک
  • ایمیل پیامک
  • لیست سیاه
  • تحلیلگر و فیلتر پیامک
  • انتقال ترافیک دریافت به URL
  • تولید محتوا - پیامک اسپانسری
  • ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
  • کنترل سامانه از راه دور
  • پشتیبانی آنلاین و تیکت ها
  • راهنمای سامانه
  • درج متون سریع
  • تراکنش های مالی
  • شارژ الکترونیک
  • پیامک بین المللی
  • تنظیمات سامانه
  • سرویس ساز ( آب و هوا ، قیمت ارز و سکه و دلار، قیمت خودرو و...)
  • اتصال سامانه به نرم افزار Outlook
  • خط عمومی ۱۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۲۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۳۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۵۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ثابت (۰۲۱) جهت ارسال انبوه
  • ارسال با نام تجاری
  • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
  • تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰ ۱۲.۵
  • تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰ ۱۳.۵
  • تعرفه پیامک اپراتور ۲۰۰۰ ۱۴.۸
  • تعرفه پیامک اپراتور ۳۰۰۰ ۱۳.۵
  • تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱ ۱۲
  • قیمت سامانه (تومان) ۸۹،۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
  • ارسال پیامک تکی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال زمانبدی شده
  • ارسال منطقه ای ، کشوری
  • ارسال هدفمند مشاغل
  • ارسال انبوه
  • ارسال از دکل مخابراتی
  • ارسال هوشمند
  • ارسال هوشمند زماندار
  • ارسال نظیر به نظیر
  • ارسال متناظر زماندار
  • پیامک سر رسید
  • نوبت دهی هوشمند
  • منشی هوشمند
  • پیامک اعتباری
  • ارسال پیامک فلش
  • ارسال کارت ویزیت
  • ارسال از موبایل
  • گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
  • دفترچه تلفن پیشرفته
  • تخصیص اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
  • اضافه به لیست خودکار
  • پیامک مناسبت ها
  • نظرسنجی و قرعه کشی
  • کد خوان
  • امتیاز دهی
  • مسابقه پیامکی پیشرفته
  • منشی پیامک
  • منشی هوشمند
  • انتقال پیامک
  • ایمیل پیامک
  • لیست سیاه
  • تحلیلگر و فیلتر پیامک
  • انتقال ترافیک دریافت به URL
  • تولید محتوا - پیامک اسپانسری
  • ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
  • کنترل سامانه از راه دور
  • پشتیبانی آنلاین و تیکت ها
  • راهنمای سامانه
  • درج متون سریع
  • تراکنش های مالی
  • شارژ الکترونیک
  • پیامک بین المللی
  • تنظیمات سامانه
  • سرویس ساز ( آب و هوا ، قیمت ارز و سکه و دلار، قیمت خودرو و...)
  • اتصال سامانه به نرم افزار Outlook
  • خط عمومی ۱۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۲۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۳۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۵۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ثابت (۰۲۱) جهت ارسال انبوه
  • ارسال با نام تجاری
  • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
  • تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰ ۱۱.۶
  • تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰ ۱۲.۵
  • تعرفه پیامک اپراتور ۲۰۰۰ ۱۳.۷
  • تعرفه پیامک اپراتور ۳۰۰۰ ۱۲.۵
  • تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱ ۱۱.۱
  • قیمت سامانه ۱۵۹،۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
  • ارسال پیامک تکی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال پیامک گروهی
  • ارسال زمانبدی شده
  • ارسال منطقه ای ، کشوری
  • ارسال هدفمند مشاغل
  • ارسال انبوه
  • ارسال از دکل مخابراتی
  • ارسال هوشمند
  • ارسال هوشمند زماندار
  • ارسال نظیر به نظیر
  • ارسال متناظر زماندار
  • پیامک سر رسید
  • نوبت دهی هوشمند
  • منشی هوشمند
  • پیامک اعتباری
  • ارسال پیامک فلش
  • ارسال کارت ویزیت
  • ارسال از موبایل
  • گزارش پیامک های ارسالی و دریافتی
  • دفترچه تلفن پیشرفته
  • تخصیص اعتبار به مخاطبین دفترچه تلفن
  • اضافه به لیست خودکار
  • پیامک مناسبت ها
  • نظرسنجی و قرعه کشی
  • کد خوان
  • امتیاز دهی
  • مسابقه پیامکی پیشرفته
  • منشی پیامک
  • منشی هوشمند
  • انتقال پیامک
  • ایمیل پیامک
  • لیست سیاه
  • تحلیلگر و فیلتر پیامک
  • انتقال ترافیک دریافت به URL
  • تولید محتوا - پیامک اسپانسری
  • ارائه API ( وب سرویس ، URL و DLL )
  • کنترل سامانه از راه دور
  • پشتیبانی آنلاین و تیکت ها
  • راهنمای سامانه
  • درج متون سریع
  • تراکنش های مالی
  • شارژ الکترونیک
  • پیامک بین المللی
  • تنظیمات سامانه
  • سرویس ساز ( آب و هوا ، قیمت ارز و سکه و دلار، قیمت خودرو و...)
  • اتصال سامانه به نرم افزار Outlook
  • خط عمومی ۱۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۲۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۳۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ۵۰۰۰ جهت ارسال انبوه
  • خط عمومی ثابت (۰۲۱) جهت ارسال انبوه
  • ارسال با نام تجاری
  • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
  • تعرفه پیامک اپراتور ۵۰۰۰ ۱۰.۷
  • تعرفه پیامک اپراتور ۱۰۰۰ ۱۱.۵
  • تعرفه پیامک اپراتور ۲۰۰۰ ۱۲.۶
  • تعرفه پیامک اپراتور ۳۰۰۰ ۱۱.۵
  • تعرفه پیامک اپراتور ۰۲۱ ۱۰.۲
  • قیمت سامانه (تومان) ۲۴۹,۰۰۰

سوالی دارید؟ خوشحال می شویم کمک تان کنیم :)

جهت دریافت پشتیبانی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

۱۲ - ۹۱۳۰۵۰۱۰ (۰۲۱)